گلدان ریحانه نوعی گلدان آماده از پوست درخت نارگیل میباشد که برای رشد و پرورش بذر ها و گیاهان کمیاب مناسب هستند. برای استفاده از این گلدان کافی است بذر را داخل گلدان گذاشته و در محل از پیش تعیین شده کاشته تا بذر شروع به رشد و جوانه زدن کند
در موارد دیگر از این نوع گلدان به عنوان هدایای گیاهی (گیفت عروسی و تولد و هدایای ارزان قیمت)استفاده میگردد
این گلدان با داشتن قطره چکان صرفا با دادن چند قطره آب در طول هفته دیگر نیازی به ابیاری مداوم نمیباشد چون جنس این گلدان از الیاف طبیعی میباشد و از رطوبت هوا برای حفظ رطوبت خاک استفاده میکند.