Info@PenoPack.ir

ایمیل بزنید

3327849 263 98+

تماس بگیرید

 بسته بندی کنفی

بسته بندی کنفی

الیاف کنف یکی از مقرون به صرفه ترین الیاف طبیعی است و بعد از پنبه در میزان تولید و تنوع رتبه دوم دارا میباشد که مهمترین استفاده از آن در صنعت نساجی بوده و امروز به کمک دانش بومی از آن برای استفاده در بسته بندی های لوکس و زیست تخریب پذیر مورد استفاده قرار گرفته است .
از مزایا این نوع بسته بندی به قابلیت های زیر میتوان اشاره کرد:

دوستدار محیط زیست

متمایز بودن

قابلیت چاپ